Privacybeleid

Unknown Rugs geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

In deze privacy policy worden de volgende onderdelen behandeld:

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 4. Geautomatiseerde besluitvorming
 5. Bewaartermijn
 6. Met wie delen we jouw persoonlijke gegevens?
 7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 8. Jouw rechten
 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 10. Contact opnemen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Unknown Rugs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Unknown Rugs en/of omdat je deze gegevens zelf aan Unknown Rugs verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door Unknown Rugs verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Unknown Rugs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@unknownrugs.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wanneer je een bestelling hebt geplaatst, verwerkt Unknown Rugs jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanvraag offerte (product op maat)
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je product(en) af te leveren
 • Unknown Rugs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Unknown Rugs verwerkt de persoonsgegevens voor de doeleinden die hierboven genoemd worden:

 • Op basis van toestemming: dit houdt in dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor 1 of meer doeleinden.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst: de verwerking van deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst uit te kunnen voeren
 • Op basis van wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming 

Unknown Rugs maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn 

Unknown Rugs zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn. Unknown Rugs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, die eerder werden aangegeven, waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Met wie delen we jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Unknown Rugs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Unknown Rugs werkt uitsluitend samen met bedrijven die voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens zorgen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gedeeld met Mollie, PostNL, Google en Remedia (Vimexx). Deze partijen zijn verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving.

Hieronder kan u lezen op welke wijze uw gegevens verwerkt worden, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken de verwerkers gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die Unknown Rugs met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

De webwinkel van Unknown Rugs is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Remedia / Vimexx. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Remedia / Vimexx heeft toegang tot uw gegevens om Unknown Rugs (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Remedia / Vimexx is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Remedia / Vimexx

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Remedia / Vimexx. Remedia / Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens Unknown Rugs en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Remedia / Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Remedia / Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Email beheer

Remedia / Vimexx

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Remedia / Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Remedia / Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Bestellingen

Betaling 
Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Leverancier (tapestry producten)

Tapestry producten, zoals gewoven kleden, worden verstuurd door onze leverancier uit China. Om deze producten te kunnen leveren worden er gegevens gedeeld met de leverancier zoals uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verzending van uw bestelling en worden alleen verstrekt voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Verzending
PostNL (vloer/wand/gepersonaliseerde kleden/tufted rug)

Als u een bestelling van een handgemaakt kleed bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Yanwen (tapestry producten) 

Als u een bestelling van een tapestry product bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Yanwen voor het uitvoeren van deze leveringen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Yanwen delen. Yanwen gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Yanwen onderaannemers inschakelt, stelt Yanwen uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden 
Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding gebruiken wij het softwarepakket Microsoft Dynamics 365 Business Central. Hierin leggen wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens vast en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd, verzonden en opgeslagen. Wij zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan hierboven gebruikt.

Doorgifte

De gegevens die Unknown Rugs van jou ontvangt, zullen alleen in de Europese Unie verwerkt worden, tenzij je een bestelling plaatst buiten de Europese Unie of een tapestry product koopt. Afhankelijk van je aankoop en bezorgadres, worden de gegevens gedeeld aan de noodzakelijke partijen die essentieel zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Unknown Rugs gebruikt alleen technische en functionele cookies (via Google). En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten

De gegevens die van jou verzameld worden zijn persoonlijk. Om deze reden heeft u de volgende rechten: 

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Unknown Rugs.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@unknownrugs.com

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek, mocht dit meer tijd kosten dan zul je hierover geïnformeerd worden. Unknown Rugs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Unknown Rugs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding  (SSL / https). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@unknownrugs.com.

Contact opnemen

Mocht u een klacht willen indienen, feedback willen versturen of vragen hebben over dit privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via de mail: info@unknownrugs.com.

Contactgegevens:

Unknown Rugs

https://unknownrugs.com/

Verlengde Willemstraat 5, 9725 AW Groningen

+31633495872